content image

Behandeling tegen spanningshoofdpijn migraine

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. Hoewel de precieze oorzaken van de meeste hoofdpijnvormen onbekend zijn, zijn er aanwijzingen dat onder andere verhoogde spanningen in bepaalde spieren een rol spelen. Van Botox is aangetoond dat het een effectief middel is ter behandeling van hoofdpijnvormen veroorzaakt door een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 70 % van de mensen met migraine- en andere hoofdpijnklachten baat heeft bij het gebruik van Botox. Bij deze mensen ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten.

Hoe werkt het?

Door middel van een aantal prikjes met Botox in de spier wordt deze tot ontspanning gebracht.. Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen (1 zone). Soms moet het gehele voorhoofd behandeld worden (2 zones). Het effect van de Botoxbehandeling is altijd tijdelijk (4-6 maanden).